Księgi handlowe

Biuro Rachunkowe PRAES oferuje kompleksową ofertę prowadzenia pełnej księgowości na terenie Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzimy księgi handlowe spółek prawa handlowego oraz spółek osobowych prawa handlowego. Poza tym pełna księgowość prowadzona jest w przypadku spółek jawnych, partnerskich osób fizycznych, cywilnych oraz dla jednoosobowych działalności gospodarczych osób fizycznych, o ile przychody netto za poprzedni rok obrotowy wynoszą co najmniej 1 200 000 €.

Decydując się na prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Biuro Rachunkowe PRAES zyskują Państwo profesjonalną, rzetelną oraz przejrzystą księgowość zgodną ze specyfiką przedsiębiorstwa oraz literą prawa.

Poniżej prezentujemy naszą ofertę w zakresie prowadzenia pełnej księgowości. Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Księgi handlowe – pełna księgowość obejmuje:

  • Pomoc w rejestracji spółek, fundacji, stowarzyszeń - wypełnianie niezbędnych dokumentów
  • Opracowanie zasad polityki rachunkowości
  • Tworzenie planów kont
  • Tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnych
  • Rejestracja zdarzeń gospodarczych zgodnie z Ustawą o rachunkowości
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy - CIT
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • Sporządzanie sprawozdań rocznych na podstawie ksiąg handlowych
  • Zamknięcie roku obrotowego zgodnie z wytycznymi Ustawy o rachunkowości
Zamknij