PRAES biuro rachunkowe
ul. Orłowskiego 1/2LU
85-314 Bydgoszcz

Maciej Orlikowski 
tel. 783 052 006
maciej.orlikowski@praes.pl

Izabela Obremska – Główna księgowa 

tel. 661 620 730
izabela.obremska@praes.com.pl

 
 
 
 

PRAES Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
NIP 9671133649

Sąd Rejonowy Bydgoszcz · XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000077838 · NIP 967-11-33-649 · Kapitał zakładowy 150.000,00 zl