PRAES biuro rachunkowe
ul. Chodkiewicza 15 lok. 5 (parter)
85-068 Bydgoszcz

Maciej Orlikowski 
tel. 783 052 006
maciej.orlikowski@praes.pl

Izabela Obremska – Główna księgowa 

tel. 572 460 955
izabela.obremska@praes.com.pl

Angelika Sarnecka – Księgowa
tel. 571 412 960
angelika.sarnecka@praes.com.pl

Ewa Bogdańska – Księgowa
tel. 571 412 960
 

PRAES Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
NIP 9671133649

Sąd Rejonowy Bydgoszcz · XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000077838 · NIP 967-11-33-649 · Kapitał zakładowy 150.000,00 zl