Koreta podatku VAT – zmiana od 01.09.2019

7 sierpnia 2019

Koreta podatku VAT – zmiana od 01.09.2019

W artykule 91 ustawy o VAT zostanie dodany ust. 7e o następującej treści: „Podatnik, który ponownie skorzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1, może dokonać korekty podatku naliczonego za pozostający okres korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podatnik był podatnikiem VAT czynnym.” W związku z powyższym, będzie możliwe dokonanie korekty podatku naliczonego za pozostały okres korekty, w deklaracji składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym było się czynnym podatnikiem VAT .

Read more

Zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia

6 sierpnia 2019

Zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia

12.07.2019 Senat przyjął nowelizację ustawy o PDOF. Zwalnia ona z podatku osoby, które nie ukończyły 26 lat, do wysokości przychodu nie przekraczającego 85 528 zł (limit roczny obowiązujący od 01/2020). W roku 2019 limit przychodów uprawniających do zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł. Zwolnienie można stosować do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019. Zwolnienie z zasady nie będzie uwzględniane na etapie poboru zaliczki – Podatnik będzie je stosował przy sporządzeniu rozliczenia rocznego za 2019 rok. Podatnik  będzie miał prawo złożyć płatnikowi oświadczenie, że jego dochody będą w całości korzystały ze zwolnienia i wtedy nie będą pobierane zaliczki na PIT. Przy stosowaniu zwolnienia koszty uzyskani przychodów wyniosą „zero”. Zwolnienie będzie uwzględniane od przychodów uzyskanych od 01/2020, chyba że podatnik złoży oświadczenie płatnikowi o niestosowaniu zwolnienia, wtedy płatnik nie musi go stosować. Zwolnienie z PIT nie będzie zwalniało z  obowiązku opłacania składek ZUS. Obowiązek opłacania składek ZUS będzie występował na dotychczasowych zasadach. Zleceniobiorcy, którzy…

Read more