Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Uproszczoną księgowość wybierają najczęściej małe i średnie firmy. Proponujemy kompleksową obsługę firm, które zdecydowały się na prowadzenie księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dotyczy to obowiązku dokładnego dokumentowania wszelkich działań związanych z działalnością oraz rozliczania się ze wszystkich z nich w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Biuro PRAES służy pomocą i wsparciem, proponując współpracę, która dotyczyć będzie obsługi uproszczonej księgowości.

Księga przychodów i rozchodów to jedna z ewidencji księgowych, która przeznaczona jest do ujmowania w sposób uproszczony wszelkich operacji gospodarczych. 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

  • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • Rozliczenie podatku PIT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • Rozliczenie okresowych spisów z natury - inwentaryzacja
Zamknij